”Fiecare copil pe care îl instruim este un adult câștigat!” (V. Hugo)
   Acasă      Casa Experimentelor      Relicitare Achiziție Dispozitive/mecanisme/aparate


                                                                                                 

Bucureşti, 26.06.2015

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

  

SOLICITARE DE OFERTE (INVITAŢIE)

  

ASOCIAŢIA PENTRU FORMARE vă invită să depuneţi o ofertă de preţ în cadrul achiziţiei de Echipamente şi bunuri necesare Proiectului „Casa Experimentelor”:

Echipamente şi bunuri pentru care se face achiziţia:

  • Dispozitive / mecanisme / aparate conform specificaţiilor tehnice

Sursa de finanţare: Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Procedura aplicată: Cerere de oferte

Ofertele transmise vor fi alcătuite din următoarele documente:

  • Oferta tehnică în concordanţă cu specificaţiile tehnice (semnată şi ştampilată)
  • Oferta financiară care conţine preţurile fără TVA şi trebuie să fie exprimată, obligatoriu, atât în Lei (RON) cât şi în echivalentul său în Franci Elveţieni (CHF) (semnată şi ştampilată)
  • Declaraţia de eligibilitate a ofertantului (semnată şi ştampilată)

Documente utile pentru elaborarea ofertei:

Specificaţii tehnice

şi

Declaraţia de eligibilitate

Limba de redactare a ofertei precum şi a documentelor însoţitoare este limba română.

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va aplica criteriul: preţul cel mai scăzut.

Ofertantul selectat se va supune pe o perioadă de 10 ani de la primirea ultimei plăţi aceloraşi reguli de verificare şi audit (tehnic şi financiar) ca şi Achizitorul şi partenerul/ii, (în conformitate cu Anexa III – Condiţii Generale, Articolul 16.3.). Pentru aceasta, la semnarea contractului va depune şi o declaraţie prin care confirmă acordul său asupra acestui aspect.

Informatii suplimentare se pot obţine la e-mail: angela@scoalacopiilor.ro.

Persoana de contact: Angela Bugariu.

Termenul limită de primire a ofertelor este: 03.07.2015, ora 15.00.

Ofertele se vor transmite/depune personal sau prin poştă în plicuri sigilate la sediul organizatorului: Bd. Gh. Şincai nr. 9A, bl. 3A, sc. A, et. 7, ap. 19, sector 4, Bucureşti.

Condiţii de excludere de la participarea la procesul de achiziţie:

  • Depăşirea termenului limită de depunere a ofertelor
  • Trimiterea/Depunerea ofertei la o altă adresă decât cea indicată mai sus
  • Lipsa Declaraţiei de eligibilitate
  • Lipsa ofertei tehnice şi/sau a ofertei financiare 


Copyright © 2010 Scoala Copiilor. All rights reserved. Web Design MINARDO SRL